fbpx

Regulament oficial giveaway Instagram: @produsemoldovenesti si @travelwithvladut – decembrie 2023

Sectiunea 1. Organizatorii concursului

Sect.1.1. Concursul este organizat de: SC. PRODUSE MOLDOVENESTI S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Alesd, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/902/2006, avand Cod Unic de Inregistrare RO18614119 denumiti in continuare Organizator, in conformitate prevederile prezentate in prezentul Regulamentul Oficial al Concursului (denumit in continuare “Regulament Oficial”/”Regulament”).

Sectiunea 2. Durata si aria de desfasurare a concursului

Sect.2.1. Concursul se desfasoara exclusiv pe teritoriul Romaniei, la concurs putand participa orice persoana. Concursul va incepe la data de 15.12.2023 si va lua sfarsit la data de 29.12.2023, 23:59 ora Romaniei, urmand a se desfasura exclusiv pe conturile de Instagram @produsemoldovenesti si @travelwithvladut.

Sectiunea 3. Dreptul de participare

Sect.3.1. La acest concurs poate participa orice utilizator al platformei Instagram care detine un cont real pe platforma si care indeplineste criteriile de participare descrise in continuare in prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajatii si rudele de pana la gradul 2 ai reprezentatilor companiei organizatoare si ai agentiilor cu care compania organizatoare colaboreaza.

Sectiunea 4. Premiile concursului

Sect.4.1. Premiul concursului este pus la dispozitie de catre Organizator: Locul 1 – o sticla de vin Taraboste Dublu Magnum, 3L

Locul 2 – 3 sticle de vin Taraboste Cabernet Sauvignon & Merlot, 0.75L

Locul 3 – 2 sticle de vin spumant Inspiro, 0.75L

Sect.4.2. Valoarea totala a premiilor oferite de SC. PRODUSE MOLDOVENESTI S.R.L. este 943 lei.

Sect.4.3. Concursul va avea 3 castigatori, acestia beneficiind de premiile puse la dispozitie de catre Organizator, asa cum sunt detaliate in SECTIUNEA 4.1

Sect.4.4. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti dintre participantii care au indeplinit conditiile de participare asa cum sunt descrise in SECTIUNEA 5.

Sectiunea 5. Mecanismul concursului

Sect.5.1. Concursul se desfasoara exclusiv pe conturile de Instagram @produsemoldovenesti si @travelwithvladut in perioada mentionata la SECTIUNEA 2, printr-o postare in feed.

Sect.5.2. Pentru a participa la concurs, utilizatorii trebuie sa realizeze cumulative urmatoarele actiuni:

 • Sa dea follow ambelor conturi de Instagram @produsemoldovenesti si @travelwithvladut
 • Sa dea TAG in comment unei alte persoane
 • Sa dea like la ultimele 3 fotografii postate pe cele 2 conturi de Instagram

Sect.5.3. Pentru ca o inscriere sa fie considerata valabila si inregistrata de catre un participant acesta trebuie sa respecte, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament oficial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
 • sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;
 • sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca referire la minori;
 • sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor persoane.

Participantul care va posta un comentariu care nu indeplineste conditiile enumerate mai sus, va fi descalificat, si nu va fi luat in considerare in vederea includerii in tragerea la sorti si/sau si a desemnarii participantilor castigatori. Organizatorul are dreptul, dar nu si obligatia, de a sterge/modifica/altera in orice mod comentariul/comentariile participantului/participantilor ce nu indeplineste/indeplinesc conditiile enumerate mai sus.

Sect.5.4. Nu vor fi luate in considerare:

 • Comentariile care nu contin minim 1 tag catre un cont real;
 • Participantii care nu se regasesc in lista de urmaritori pe conturile de Instagram ale Organizatorului;
 • Intentiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private Instagram.
 • Raspunsurile oferite la postarile care distribuie postarea initiala de concurs, pe alte conturi, altele decat cele ale Organizatorului
 • Raspunsurile primite dupa momentul incheierii concursului, asa cum este definit in SECTIUNEA 2 al prezentului regulament.

Sectiunea 6. Anuntarea castigatorului si acordarea premiului

Sect. 6.1. In cursul zilei de 30.12.2023 se va realiza tragerea la sorti. Pentru aflarea castigatorului se va folosi sistemul independent random.org. Rezultatele tragerii la sorti vor fi disponibile ulterior pentru consultare, pe site-ul mentionat. Sistemul random.org garanteaza neutralitatea rezultatelor si lipsa interventiei umane in alegerea castigatorilor.

Sect. 6.2. Se vor extrage 3 castigatori si 5 rezerve. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiilor sau refuza premiul sau beneficiarul final al premiului nu indeplineste criteriile mentionate la SECTIUNEA 4, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora.

Sect. 6.3. Castigatorul va fi anuntat prin LATE EDIT, la postarea de concurs de pe contul de Instagram @produsemoldovenesti sau @travelwithvladut, unde, in functie de limitarile tehnice ale platformei, va fi etichetat astfel incat sa fie notificat ca a fost mentionat in postare. Se va incerca contactarea acestuia si prin intermediul mesageriei Instagram pentru a spori sansele de raspuns.

Sect. 6.4. Pentru validarea castigatorului, acesta va trebui sa trimita un mesaj cu datele necesare pe contul @produsemoldovenesti. Informatiile necesare sunt: nume, prenume, numar de telefon si adresa de livrare.

Sect. 6.5. Castigatorul are la dispozitie 48 de ore de la data anuntarii sa trimita informatiile personale pentru a putea fi validat si pentru a se putea stabili detaliile intrarii in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu poate fi validat in termen de 48 de ore, se va proceda la contactarea rezervelor, in ordine in care au fost extrase. Acestea au la dispozitie un termen de 48 ore pentru validare prin trimiterea datelor personale necesare.

Livrarea premiile este responsabilitatea Organizatorului si va incepe cu data de 03.01.2024.

Sect. 6.6. In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea acordarii premiilor.

Sectiunea 7. Responsabilitate

Sect.7.1. Organizatorul va acorda premiul in conformitate cu specificatiile acestui Regulament oficial. Orice hotarare asupra concursului luata de catre Organizator este finala si nu se supune nici unui recurs.

Sect.7.2. Organizatorul nu se vor implica in niciun schimb de corespondenta si nici nu se vor angaja in vreo comunicare cu privire la concurs, castigatori, probleme procedurale sau rezultatele concursului, exceptand cele mentionate prin Regulamentul oficial.

Sect.7.3. Participantul intelege si garanteaza ca nu va posta comentarii care:

 • incalca, in orice mod, legile aplicabile;
 • reprezinta o incalcare a drepturilor de autor, a dreptului la imagine sau a dreptului la protectia datelor cu caracter personal apartinand unei terte persoane;
 • contin referiri sau trimiteri la marci inregistrate sau neinregistrate;
 • contin si fac referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • contin amenintari adresate oricarei terte persoane, loc, afacere sau grup;
 • ezeaza intimitatea sau dreptul la viata privata ale unei terte persoane;
 • prezinta caracter pornografic sau nuditate.

Sect.7.4. Participantul intelege si recunoaste ca va fi singurul responsabil si ca va acoperi oricare si toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a incalcarii drepturilor tertilor prin comentariul incarcat, inclusiv dar fara limitare, drepturile de proprietate intelectuala. Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii pe contul de Instagram al @produsemoldovenesti sau @travelwithvladut, a unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile unui tert (inclusiv drepturile de autor) si va despagubi Organizatorul pentru toate prejudiciile suferite ca urmare a utilizarii, unor mesaje inadecvate sau care incalca drepturile de proprietate intelectuala, precum si orice alte drepturi apartinand unor terte parti.

Sect.7.5. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • actiunile si calitatea serviciilor prestate de catre terti pentru si in numele sau;
 • probleme de ordin tehnic sau de incapacitate a participantului (erori ale browserelor, probleme ale conexiunii la internet, probleme de hardware sau software ale device-ului cu care acceseaza platforma Instagram, incapacitatea Participantului de a lucra pe calculator/telefon sau de a naviga pe internet) pe care le-ar putea intampina acestia la inscrierea in concurs, din motive ce nu tin de Organizatori;
 • postarea comentariilor in afara perioadei concursului, asa cum este definita la SECTIUNEA 2 din prezentul regulament.
 • eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra conturilor de Instagram sau de datele de contact ale participantilor;
 • eventualele dispute legate de drepturile Participantilor asupra conturilor de Instagram sau de datele de contact ale participantilor;
 • orice incercare de participare la concurs facuta in afara perioadei definite in prezentul regulament;
 • pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea contului de Instagram, a adreselor de e-mail ale participantului sau alte defectiuni ale mecanismelor retelelor de socializare care fac imposibila contactarea sau validarea participantului si care nu sunt imputabile Organizatorului;
 • erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea credinta a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului) sau a device-ului mobil folosit a accesarea platformei Instagram;
 • erori cauzate de folosirea altor tehnologii sau retele de socializare decat cele indicate de catre Organizator in regulament;
 • situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il pot exercita in mod rezonabil;
 • imposibilitatea Castigatorului de a intra in posesia premiului, din cauze independente de vointa Organizatorului.

Sect.7.6. Toti Participantii la concurs recunosc si sunt de acord ca Instagram nu va fi tinut raspunzator pentru niciun prejudiciu suferit de catre participanti ca urmare a participarii la concurs.

Sect.7.7. Prin participarea la concurs, in calitate de participant, ca urmare a incarcarii unor mesaje text pe contul de Instagram al @produsemoldovenesti in legatura cu prezentul concurs, toti participantii acorda Organizatorului o licenta universala din punct de vedere teritorial, neexclusiva, gratuita, irevocabila, pentru durata maxima de protectie a drepturilor potrivit legii si pentru toate modurile de utilizare si exploatare (incluzand, dar fara a va limita la dreptul de reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial).

Sect.7.8. In masura in care legea locala impune proceduri care trebuie respectate, sau aprobari, autorizari, acorduri sau altele care trebuie obtinute in scopurile unei asemenea licentieri, participantii se obliga sa indeplineasca aceste proceduri, sa obtina asemenea aprobari, autorizari, acorduri sau altele, la solicitarea Organizatorilor.

Sect.7.9. In cazul in care participantii nu doresc sa acorde aceste drepturi sau sa indeplineasca cele de mai sus, acestia sunt rugati sa nu participe la acest concurs.

Sectiunea 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Sect.8.1. Datele cu caracter personal ale participantilor sunt prelucrate de catre Organizator strict in scopul desfasurarii Concursului, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul”) si ale Legii nr. 190/2018.

Sect.8.2. Temeiul juridic al prelucrarii datelor il constituie executarea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament), respectiv acordarea de catre Organizatori castigatorului a premiului mentionat in prezentul regulament de concurs

Sect.8.3. De asemenea, organizatorii prelucreaza datele castigatorului in temeiul obligatiilor prevazute de reglementarile legale in vigoare referitoare la calcularea, retinerea si virarea la bugetul de stat a sumelor reprezentand taxe, impozite si contributii datorate de acestia in considerarea naturii premiilor acordate care constituie avantaje in natura si care urmeaza regimul fiscal al acestei categorii, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament (astfel cum se mentioneaza si in SECTIUNEA 7).

Sect.8.4. Categoriile de date personale care fac obiectul prezentei prelucrari sunt urmatoarele:

 • pentru toti participantii: contul de Instagram cu informatiile aferente;
 • pentru castigatori: nume, prenume, numar de telefon si adresa de livrare a premiului

Sectiunea 9. Persoanele vizate si drepturile acestora

Sect.9.1. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt (a) persoanele fizice majore care se inscriu in concurs potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent daca se dovedeste ulterior ca acestea nu indeplineau conditiile pentru a fi considerate participant potrivit prezentului regulament oficial.

Sect.9.2. Drepturile Participantilor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare persoana vizata de prezenta prelucrare beneficiaza conform prevederilor legale aplicabile in materie de urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveti dreptul, ca in orice moment, sa stiti ce date prelucram cu privire la dumneavoastra si cum prelucram aceste date;
 • dreptul la rectificare – in cazul in care constatati ca datele pe care le prelucram sunt incorecte sau incomplete, aveti dreptul sa ne solicitati rectificarea, completarea datelor inexacte sau incomplete;
 • dreptul la stergerea datelor – in anumite situatii (de ex. atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate sau atunci cand datele sunt prelucrate ilegal) sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra prelucrate in scopurile mentionate in prezentul document.
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii – va este recunoscut, in conditiile art. 18 din Regulament, iar Organizatorul va fi obligat sa opreasca temporar prelucrarea datelor pana la clarificarea exacta a situatiei acestor date;
 • dreptul la opozitie – din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, in conditiile art. 21 din Regulament;
 • dreptul de a va adresa cu o plangere – la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal;
 • dreptul de a va adresa cu o actiune in instanta – atunci cand considerati ca drepturile dumneavoastra sunt incalcate;

Sect.9.3. In cazul oricaror intrebari cu privire la prelucrarea datelor personale sau in vederea exercitarii oricaruia dintre drepturile mentionate mai sus, persoana vizata va transmite o cerere scrisa, la adresa de e-mail office@produse-moldovenesti.ro sau prin Posta la adresa Oraganizatorilor, mentionate in SECTIUNEA 1.

Sectiunea 10. Stocarea datelor cu caracter personal

Sect.10.1. Datele participantilor la Concurs nu sunt stocate.

Sectiunea 11. Categorii de destinatari

Sect.11.1. Datele cu caracter personal prelucrate in cadrul concursului de catre sau pe seama Organizatorilor pot fi transmise autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare, precum si publicului (in ceea ce priveste castigatorii).

Sectiunea 12. Publicitatea

Sect.12.1. Prin inscrierea si participarea la concurs, castigatorul/beneficiarul final al premiului isi exprima acordul in mod expres si neechivoc cu privire la filmarea, inregistrarea si/sau fotografierea acestora, precum si cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul intrarii in posesia premiului, a tuturor materialelor rezultate in urma filmarii, inregistrarii si/sau fotografierii acestora in orice forma de publicitate post-concurs, in legatura cu aceasta, fara remunerare sau cost din partea Organizatorilor.

Sectiunea 13. Litigii

Sect.13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.

Sectiunea 14. Incetarea inainte de termen a concursului

Sect.14.1. Concursul poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua concursul potrivit Regulamentului oficial. Situatiilor avute in vedere mai sus le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente care impedica derularea concursului potrivit regulamentului oficial. In situatiile avute in vedere in aceasta sectiune, Organizatorii nu mai sunt tinuti la nicio obligatie catre Participanti, dupa cum nu sunt tinuti la intoarcerea unei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a concursului urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la SECTIUNEA 1.

Sectiunea 15. Regulamentul oficial al concursului

Sect.15.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul produse-moldovenesti.ro. Prin participarea la acest concurs, Participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament oficial.

 

Facebook