fbpx

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea Produse Moldovenesti SRL,  cu sediul în str. Castanilor 2, or Alesd, 415100, jud. Bihor, România, înmatriculată la ORC Bihor sub nr J05/902/2006, CUI RO 18614119, operator de date cu caracter personal în accepțiunea GDPR,  avand in vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,  Regulament care intra in vigoare la data de 25.05.2018, în vederea alinierii la prevederile acestuia, dorim să vă informăm cu privire la modul în care societatea nostră respectă prevederile acestui Regulament privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în spiritul protejării interesului persoanei fizice, cu respectarea principiului legalității, echitabilității și transparenței față de persoana fizică vizată, în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri,  pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele, într0un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal comunicate societății nostra de către dumneavoastră.

 • Datele dumneavoastra personale, respectiv nume prenume, domiciliu/reședință, cetățenie, cod numeric personal, nr. Telefon, e-mail, puse la dispoziție de dumneavoastră,  vor fi prelucrate, colectate, utilizate,  stocate si transmise de catre Societate, fiind necesare în scopul desfășurării activităților comerciale  ( vânzare-cumpărare prin intermediul site-ului nostru și prin plasarea comenzilor în contul on-line creat de dvs. sau în curs de creare).

 • Temeiul juridic al prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal este cel prevazut de art. 6 alin. 1 lit b din Regulamentul nr. 679/2016 (executarea unui contract).

 • Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt institutiile publice, autoritățile de stat, față de care avem obligația legală a comunicării acestor date, inclusiv persoane împuternicite expres de către operator, în accepțiunea Regulamentului, cu instituirea unor garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră personale.

 • Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 • În plus, pentru o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor dumneavoastră personale, vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018 . aveți următoarele drepturi , potrivit prevederilor art. 13 alin.2 din GDPR:

 • Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;

 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita corectarea datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;

 • Dreptul de Ştergere (dreptul de a fi uitat) – puteti solicita  ștergerea datelor dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:

  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

  • Atunci când persona fizică vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legală in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Societății.

  • Dreptul de a fi uitat nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: pentru respectarea unei obligații legale privind prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică Societății, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.

 • Dreptul de Restrictionare – restrictionarea modului in care prelucrarea datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:

  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita Generali sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;

  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;

  • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;

  • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta si procesului decizional automatizat, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale companiei prevaleaza asupra temeiurilor dvs.

 • Dreptul la Portabilitate – puteti solicita  primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic,  sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;

 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;

 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;

 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;

 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;

 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.  

 

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus , precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati la adresa: office@produse-moldovenesti.ro