REGULAMENT CONCURS „CUMPARA VIN, CASTIGA O BICICLETA”

26.08.2020.

REGULAMENT

CONCURS CUMPĂRĂ VIN , CÂȘTIGĂ O BICICLETĂ”

16 septembrie 2020 – 29  septembrie 2020

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „Cumpără vin, Câștigă o bicicletă” (denumit în continuare „Concursul”) este societatea Produse Moldovenesti S.R.L., cu sediul în jud. Bihor, loc. Alesd, str. Castanilor, nr. 2, cod fiscal 18614119 și Registrul Comerțului J05/902/2006 (denumit în continuare „Organizatorul”). 

Concursul este organizat în parteneriat cu societatea Auchan Romania S.A. (denumit în continuare „Partenerul”), în 37 magazine desemnate de către acesta, precum și în magazinul online https://www.auchan.ro/store, 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 16 septembrie 2020 – 29 septembrie 2020, și poate fi accesat de pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/, și/sau pe pagina dedicată pe site-ul organizatorului https://produse-moldovenesti.ro/concurs, 

2.2. Pentru a participa la acest Concurs, este necesară accesarea paginii de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/ și / sau a paginii dedicate pe site-ul organizatorului https://produse-moldovenesti.ro/concurs, 

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de sex, naționalitate, domiciliu, rasă sau religie, rezidente în România, cu vârsta de minim 18 ani, care respectă condițiile Regulamentului și care urmează indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea. În cadrul Concursului nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai Partenerului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.

3.2. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este suspectată de fraudă.

3.3. Câștigătorii vor avea la dispoziție 5 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: o poză/ copie după buletin/ cartea de identitate și bonul de casă cu care s-a făcut înscrierea câștigătorului, în original.

3.4. Organizatorul are la dispoziție 7 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a stabili toate detaliile legate de livrarea premiilor.

3.5. Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONALE

4.1. Organizatorul se obligă să folosească datele cu caracter personal ale participanților la acțiunea promoțională numai în scopul realizării acesteia obligându-se, totodată să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Participanților la Concurs în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR) și Regulamentul său de protectia a datelor cu caracter personal.

 4.2. Participanții la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Regulamentului GDPR, respectiv:

 1. Dreptul de acces – prin intermediul căruia se poate obține din partea Produse Moldovenesti S.R.L. o confirmare a faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
 2. Dreptul la rectificare – acesta presupune posibilitatea de a solicita Produse Moldovenesti S.R.L. să rectifice datele inexacte care le privesc;
 3. Dreptul de ștergere (de a fi uitat) – prin intermediul căruia poate obține ștergerea datelor sale de către operator, în anumite condiții prevăzute în Regulament;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – apare în situația unei prelucrări inexacte, ilegale sau a exercitării dreptului la opoziție de către persoana vizată;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Produse Moldovenesti S.R.L. într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și care include și dreptul de a transmite aceste date altui operator. Acest drept are incidență numai în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ sau contract;
 6. Dreptul la opoziție – presupune inclusiv dreptul de a se opune creării de profiluri;
 7. Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 8. Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 9. Dreptul la informare– presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 10. De a se adresa Autorității de Supraveghere în cazul în care sesizează o încălcare a GDPR.

4.3. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și a Regulamentului GDPR și își exprimă acordul ca datele acestora cu caracter personal să fie utilizate, procesate, arhivate în vederea desfășurării campaniei publicitare. Își exprimă, de asemenea, acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs, precum și acordul privitor la posibilitatea de a le fi furnizate informații despre produsele și evenimentele Organizatorului și cele ale partenerilor săi.

4.4. Participarea la Concurs constituie acordul Participanților referitor la faptul că numele participanților-câștigători va fi făcut public potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă. Câștigătorii vor semna un contract de premiere, conform celor solicitate de către Organizatori. 

4.5. Datele câștigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației fiscale.

4.6. Pentru mai multe informații referitoare la protecția datelor personale conform reglementărilor GDPR, vă rugăm accesați politica de confidențialitate și politica de cookie-uri afișată afișate pe https://produse-moldovenesti.ro/informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal..

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Concursul „Cumpără vin, Câștigă o biciletă” se desfășoară pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/, colectarea datelor participanților se va realiza pe pagina dedicată pe site-ul organizatorului https://produse-moldovenesti.ro/concurs, 

5.2. Concursul urmărește recompensarea clienților Partenerului care au achiziționat produsele participante în campanie desfășurată exclusiv în hipermarketurile Auchan ale Partenerului și de pe site-ul Partenerului https://www.auchan.ro/store,  . 

5.3. Concursul este valabil pentru clienții care au achiziționat produse ale Organizatorului, exclusiv din hipermarketurile Auchan ale Partenerului sau de pe site-ul acestuia https://www.auchan.ro/store, 

5.4. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie:

  1. să achiziționeze produse ale Organizatorului din gamele de vinuri Inspiro, Individo, Individo Ediție limitată, Taraboste, Chateau Vartely IGP, Ice Wine, Chardonnay Botrytis, Spumant Chateau Vartely, și din gama de divin: Tribut XO,  din hipermarketurile Auchan ale Partenerului sau de pe site-ul acestuia https://www.auchan.ro/store,
  2. să se înregistreze pe pagina dedicată concursului pe site-ul https://produse-moldovenesti.ro/concurs , înregistrarea să conțină următoarele informații:
  • nume și prenume;
  • serie și număr act de identitate;
  • numărul bonului de casă de la achiziționarea produselor Organizatorului;
  • poză după bonul de casă cu care se face înscrierea în Concurs, în care să poată fi vizualizate în clar: denumirea magazinului de unde s-a făcut achiziția, produsele achiziționate și valoarea acestora, numărul de bon cu care s-a făcut achiziția.  

5.5.. Fiecare bon fiscal/ factură înscris în campanie trebuie să conțină produse Château Vartely de minim 29 lei pentru a fi validat înainte de  extragere. 

5.6. Se consideră  eligibile bonurile fiscale/facturile din toate punctele de vânzare, ale partenerului societatea Auchan Romania S.A., inclusiv cele provenite de pe site-ul acestuia https://www.auchan.ro/store, 

5.7. . Pentru a crește șansele de câștig fiecare participant poate să înscrie în campanie,  mai multe bonuri. 

5.8. Bonul fiscal/factura poate fi înregistrat o singură dată, pe toată durata campaniei. Validarea înscrierii în Campanie se realizeză după stabilirea autenticității bonului, a înscrierii unice a bonului fiscal / facturii ca și achiziție unitară pentru o singură personă fizică.

5.9. Fiecare participant poate fi deținătorul a mai multor premii cumulate în cadrul extragerilor la Tombolă în două situații:

1. înscrierea mai multor bonuri fiscale/facturi valide; 

2. extragerea aceluiași bon fiscal/factură în două extrageri: extragerea săptămânală și extragerea premiului principal. 

5.10. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, în sistem online de extragere, și care va avea loc de două ori: extragere în data de 24 septembrie 2020 și extragere în data de 2 octombrie 2020 , pentru acordarea premiilor săptămânale, respectiv in data de 2 octombrie 2020, pentru acordarea premiului principal. La fiecare extragere se va intocmi un proces verbal semnat de notar sau avocat în care se va consemna rezultatul extragerii.

5.11. Data limită de înscriere a bonurilor în Concurs este 30 septembrie 2020, ora 23.59.

5.12. Participanții care se vor înscrie în Concurs după această dată nu vor mai fi luați în considerare în procesul de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator. 

5.13. Castigatorii premiilor săptămânale vor partic

IGP MALBEC & SYRAH ROSE 0,75L
IGP CABERNET SAUVIGNON ROSU 0,75
INDIVIDO TRAMINER & SAUVIGNON BLANC ALB 0,75L
INDIVIDO CABERNET & MERLOT ROSE 0,75L
INDIVIDO RARA NEAGRA & MALBEC & SYRAH ROSU 0,75L
INDIVIDO MERLOT & CABERNET ROSU 0,75L
TARABOSTE CABERNET & MERLOT 2015 ROSU 0,75L
TARABOSTE ALB 0,75L
CHARDONNAY BOTRYTIS 2013 ALB 0,5L GIFT BOX
ICE WINE RIESLING ALB 0,375L GIFT BOX
TARABOSTE PINOT NOIR 2016 ROSU 1,5L MAGNUM GIFT BOX
INDIVIDO LTD RARA NEAGRA ROSU 0,75L
INDIVIDO LTD SAPERAVI ROSU 0,75L
TARABOSTE CABERNET & MERLOT 2016 ROSU 0,75L
INDIVIDO LTD RARA NEAGRA ROSE 0,75L
INSPIRO MUSCAT ALB DS 0.75L
INSPIRO MUSCAT ROSE DS 0.75L
INSPIRO VIORICA ALB DS 0.75L
CHATEAU VARTELY SPUMANT 0,75L 
TRIBUT DIVIN 0,7L  

ipa si la extragerea premiului principal.5.14. Produse achiziționate care sunt eligibile pentru participarea în concurs: 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. Premiile oferite în Concurs constau în :

  premii săptămânale: 10 x seturi Inspiro (2 sticle + 1 pahar); 10 x seturi Individo (1 sticla + 1 pahar) ; 10 vouchere în valoare de 100 euro utilizabil la vinărie sau  pe site-ul www.shop.produse-moldovenesti.ro, 100 euro calculați la valoarea BNR din data de 16 septembrie 2020.  Premiilor vor fi împărțite în 2 tranșe egale pentru 2 extrageri săptămânale.

– premiul principal campanie : o bicicletă

6.2. Valoarea totala a premiilor 1650 euro (TVA inclus).

6.3. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

6.4. Premiile vor fi oferite câștigătorilor după confirmarea lor ca și câștigători finali (prin contactarea lor folosind datele furnizate în mesaj privat, folosind adresa de mail sau messengerul Facebook) și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului. 

SECȚIUNEA 7. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR 

7.1. Numele  câștigătorilor  și  premiile  acordate vor  fi  afișate pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/, precum și pe site-ul Organizatorului https://produse-moldovenesti.ro/concurs. Acestea vor fi anunțate săptămânal în urma tragerilor în următoarele date 24 septembrie 2020  și  în data de 2 octombrie 2020. De asemenea, participanții câștigători vor fi contactați prin mesaj privat pe mail sau Facebook în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

7.2. Pentru a fi validat la câștigarea premiului zilnic, câștigătorul va trebui să pună la dispoziția Organizatorului o poză după CI si bonul de casă cu care s-a făcut înscrierea câștigătorului. Pachetele de premii acordate săptămânal, (10 x seturi Inspiro (2 sticle + 1 pahar); 10 x seturi Individo (1 sticla + 1 pahar); se vor livra prin curier la adresa din inregistrare, câștigătorul având obligația de a preda bonul de casă în original, la primirea coletului, și de a semna un proces verbal de primire a premiului. Costurile de transport pentru vor fi suportate de către organizator. 

Voucherele de 100 Euro, vor fi trimise online, pe adresa de email a câștigătorului.

7.3. Pentru a fi validați la câștigarea premiului final, câștigătorii vor trebui să pună la dispoziția Organizatorului o poză după CI și bonul de casă cu care s-a făcut înscrierea câștigătorului, în original, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin mesaj privat. 

7.4. De asemenea, câștigătorii vor primi informații referitoare la premiul câștigat și procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

7.5. În cazul în care câștigătorii:

 • nu pot sau nu doresc să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câștigat sau
 • nu răspund în curs de 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin mesaj privat, premiul va fi acordat rezervei. Pentru fiecare premiu va fi aleasă câte o rezervă.

7.6. În cazul acordării premiilor către rezerve, Organizatorul are la dispoziție 2 zile lucrătoare, de la trecerea celor 5 zile lucratoare mai sus mentionate, pentru a contacta noul câștigător și pentru a publica lista actualizată a acestora. 

7.7. În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor premiilor alocate Concursului, acestea vor rămâne în patrimoniul Organizatorului.

7.8. Câștigătorii vor fi rugați să furnizeze numele complet pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din Concurs.

7.9. Utilizarea voucherului de 100 euro: Voucherul poate fi utilizat pentru: 

        1. În Republica Moldova pentru achitarea serviciilor și / sau produselor în complexul Chateau Vartely situat în MD-3501, Republica Moldova, or. Orhei, str Eliberării 170/B. Valoarea de achiziție este de 100 de euro calculată la cursul BNR din data de 16 septembrie 2020. Pentru servicii de cazare este necesară rezervare prealabilă. 

      2. În România pentru achiziționarea de produse ale Chateau Vartely de pe site-ul www.shop.produse-moldovenesti.ro. Valoarea de achiziție este de 100 de euro calculată la cursul BNR din data de 16 septembrie 2020. 

       3. Validarea voucherului pentru utlizare, atât în cadrul complexului Chateau Vartely cât și la achiziția de produse de pe site-ul organizatorului se va face prin scananrea / validarea condului de bare unic înscris pe fiecare voucher și prezentarea documentului de identitate utilizat la înscrierea în concurs ( Nume Premune, serie și număr Carte de identitate). 

        4.  La achiziționarea de servicii și / sau produse atât la vinăria Chateau Vartely cât și pe site-ul organizatorului se vor respecta următoarele regului: 

– nu se acordă rest în bani dacă suma aferente achiziției este mai mică de 100 euro calculați la cursul BNR din 16 septembrie 2020, 

– dacă valoarea achizițiilor depășește suma de 100 de euro se va achita suplimentar de către câștigător diferența

– valoarea voucherului nu include cheltuieli de deplasare ale câștigătorului la vinăria Chateau Vartely, deplasarea se va face exclusiv pe cheltuială câștigătorului,

– valoarea voucherelor poate fi cumulată, dacă acestea au fost câștigate de aceeași persoană. 

– pentru achizițiile făcute de pe site-ul organizatorului, transportul produselor achiziționate de pe site-ul Organizatorului rămâne exclusiv în sarcina câștigătorului, valoarea transportului nu este acoperită de voucher și nu poate să cadă în responsabilitatea Organizatorului. 

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

8.1. Numele  câștigătorilor  și  premiile  acordate vor  fi  afișate pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/. Acestea vor fi anunțate săptămânal în urma extragerilor din datele: 24 septembrie 2020  și data de 2 octombrie 2020.

8.2. De asemenea, participanții câștigători vor fi contactați prin mail sau mesaj privat pe Facebook în maximum 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor. 

8.3. Conform art. 42 alin. (2) din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, regulamentul de participare trebuie să cuprindă obligația organizatorului de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate.

SECȚIUNEA 9. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI 

9.1. Câștigătorii trebuie să semneze un proces verbal de predare – primire, în triplu exemplar. 

9.2. Câștigătorii vor preda două exemplare semnate, unul pentru Organizator și unul pentru Partener.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului, precum și eventualele sale acte adiționale sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul Organizatorului www.produse-moldovenesti.ro, în secțiunea „EVENIMENTE”. 

10.2. Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor Regulamentului și obligativitatea respectării acestora.

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamentului în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

10.4. În cazul nerespectării Regulamentului de către oricare dintre câștigători, respectiv a condițiilor privind desfășurarea Concursului, premiile câștigate nu se vor acorda.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente române din municipiul Bihor. Legea aplicabilă este legea română.

11.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

SECȚIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI 

12.1. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorului.

SECȚIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE

13.1. Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare din partea Participanților.

13.2. Participanții iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) și alin. (4), lit a)din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile. În acest sens, Organizatorul se obligă:

 1. să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata și depunerea declarațiilor fiscale corespunzătoare);
 2. să achite pentru câștigători, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câștigătoare prin acordarea premiilor.

13.3. Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorități aferente premiilor, dacă este cazul. 

Produse Moldovenesti S.R.L.