REGULAMENT CONCURS „WEEKEND LA CHATEAU VARTELY”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „Weekend la CHATEAU VARTELY” (denumit în continuare „Concursul”) este S.C. Produse Moldovenesti S.R.L., cu sediul în jud. Bihor, loc. Alesd, str. Castanilor, nr. 2, cod fiscal 18614119 și Registrul Comerțului J05/902/2006 (denumit în continuare „Organizatorul”). Concursul este organizat în parteneriat cu S.C. Auchan Romania S.A. (denumit în continuare „Partenerul”).

 

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în continuare „Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

 

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 18 septembrie 2019 – 1  octombrie 2019, și poate fi accesat pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/, pe pagina dedicată pe site-ul organizatorului www.produse-moldovenești.ro, și pe pagina de Facebook a Partenerului: https://www.facebook.com/auchan.ro/.

 

2.2. Pentru a participa la acest Concurs, este necesară accesarea paginii de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/ sau a paginii dedicate pe site-ul organizatorului www.produse-moldovenești.ro sau a paginii de Facebook a Partenerului: https://www.facebook.com/auchan.ro/.

 

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare.

 

 

 

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de sex, naționalitate, domiciliu, rasă sau religie, rezidente în România, cu vârsta de minim 18 ani, care respectă condițiile Regulamentului și care urmează indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea. În cadrul Concursului nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai Partenerului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.

 

3.2. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.

 

3.3. Câștigătorii vor avea la dispoziție 5 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: o poză/ copie după buletin/ cartea de identitate și bonul de casă cu care s-a făcut înscrierea câștigătorului, în original.

 

3.4. Organizatorul are la dispoziție 10 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a stabili toate detaliile legate de organizarea weekend-ului la Chateau Vartely, Orhei – Republica Moldova.

 

3.5. Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

 

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

4.1. Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, modificarea, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

 

4.2. Participanții la Concurs în calitate de persoane vizate le sunt garantate drepturile pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).

 

4.3. Prin participarea la Concurs, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului oficial și își exprimă acordul în privința acestora. Își exprimă, de asemenea, acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs, precum și acordul privitor la posibilitatea de a le fi furnizate informații despre produsele și evenimentele Organizatorului și cele ale partenerilor săi.

 

4.4. Participarea la Concurs constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă. Câștigătorii vor semna un contract de premiere, conform celor solicitate de către Organizatori.

 

4.5. Datele câștigătorilor se vor păstra în contabilitatea Organizatorului, conform legislației fiscale.

 

4.6. Pentru mai multe informații referitoare la protecția datelor personale conform reglementărilor GDPR, vă rugăm accesați politica de confidențialitate și politica de cookie-uri afișate pe www.produse-moldovenesti.ro.

 

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Concursul „Weekend la Chateau Vartely” se desfășoară pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/, colectarea datelor participanților se va realiza pe gaina dedicată pe site-ul organizatorului www.produse-moldovenesti.ro și pe pagina de Facebook a Partenerului: https://www.facebook.com/auchan.ro/.

 

5.2. Concursul urmărește recompensarea clienților Partenerului care au achiziționat din hipermarketurile Auchan ale Partenerului.

 

5.3. Concursul este valabil pentru clienții care au achiziționat produse ale Organizatorului din hipermarketurile Partenerului.

 

5.4. Pentru a participa la Concurs, participanții trebuie:

 • să achiziționeze produse ale Orgeanizatorului din gama de vinuri INDIVIDO sau TARABOSTE din hipermarketurile Auchan ale Partenerului.
 • să se înregistreze pe pagina dedicată concursului pe site-ul www.produse-moldovenești.ro, , înregistrarea să conțină următoarele informații:
  • nume și prenume;
  • CNP;
  • numărul bonului de casă de la achiziționarea produselor Organizatorului;
  • poză după bonul de casă cu care se face înscrierea în Concurs,

 

5.5. Fiecare participant are dreptul de a înscrie în Concurs o singură dată, un bon de casă care indică achiziționarea de către acesta a produselor Organizatorului.

 

5.6. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți, la sediul Organizatorului, care se va realiza cu participarea unui notar sau a unui avocat și care va avea loc zilnic, pentru acordarea premiilor zilnice, respectiv in data de 4 octombrie 2019, pentru acordarea premiilor finale. La fiecare extragere se va întocmi un proces verbal semnat de notar sau avocat in care se va consemna rezultatul extragerii.

 

5.7. Data limită de participare la Concurs este 1.10.2019, ora 20:00.

 

5.8. Participanții care se vor înscrie în Concurs după această dată nu vor mai fi luați în considerare în procesul de jurizare pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

 

5.9. Castigatorii premiilor zilnice vor participa si la extragerea premiilor finale.

 

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. Premiile oferite în Concurs constau în :

– premii zilnice : 1 bax (6 sticle) vin Chateau Vartely INDIVIDO rose, 1 sticlă / extragere, se vor efectua 6 extrageri

– premii final campanie : 5 premii constând într-un weekend pentru 2 persoane la Chateau Vartely din Orhei, Republica Moldova în data de 25-27 Octombrie 2019, care includ: mic dejun, pranz si cina; tur crama + podgorie; degustare vinuri; asigurare transport București-Chateau Vartely.

 

 • Valoarea totala a premiilor 25.000 lei (TVA inclus).

6.3. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți.

 

6.4. Premiile vor fi oferite câștigătorilor după confirmarea lor ca și câștigători finali (prin contactarea lor folosind datele furnizate în mesaj privat, folosind adresa de mail sau messengerul Facebook) și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

 

 

SECȚIUNEA 7. ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Numele  câștigătorilor  și  premiile  acordate vor  fi  afișate pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/ și pe pagina de Facebook a Partenerului: https://www.facebook.com/auchan.ro/, precum și pe site-ul Organizatorului www.produse-moldovenesti.ro. Acestea vor fi anunțate zilnic, respectiv  în ziua de 4 octombrie 2019. De asemenea, participanții câștigători vor fi contactați prin mesaj privat pe mail sau Facebook în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

 

7.2. Pentru a fi validat la castigarea premiului zilnic, câștigătorul va trebui să pună la dispoziția Organizatorului o poză după CI si bonul de casă cu care s-a făcut înscrierea câștigătorului. Pachetele de premii acordate zilnic, se vor livra prin curier, castigatorul avand obligatia de a preda bonul de casa în original, la primirea coletului, si de a semna un proces verbal de primire a premiului.

 

7.3. Pentru a fi validați la castigarea premiului final, câștigătorii vor trebui să pună la dispoziția Organizatorului o poză după CI și bonul de casă cu care s-a făcut înscrierea câștigătorului, în original, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin mesaj privat.

 

7.4. Organizatorul are la dispoziție 10 zile lucrătoare, după validarea câștigătorilor, pentru a stabili toate detaliile legate de organizarea weekend-urilor la Chateau Vartely.

 

7.5. De asemenea, câștigătorii vor primi informații referitoare la premiul câștigat și procedura care trebuie îndeplinită pentru a intra în posesia premiului.

 

7.6. În cazul în care câștigătorii:

 • nu pot sau nu doresc să urmeze procedura care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de premiul câștigat sau
 • nu răspund în curs de 5 zile lucrătoare de la înștiințarea prin mesaj privat, premiul va fi acordat rezervei. Pentru fiecare premiu va fi aleasă câte o rezervă.

 

7.7. În cazul acordării premiilor către rezerve, Organizatorul are la dispoziție 2 zile lucrătoare, de la trecerea celor 5 zile lucratoare mai sus mentionate, pentru a contacta noul câștigător și pentru a publica lista actualizată a acestora.

 

7.8. În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor premiilor alocate Concursului, acestea vor rămâne în patrimoniul Organizatorului.

 

7.9. Câștigătorii vor fi rugați să furnizeze numele complet pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiului din Concurs.

 

 

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

8.1. Numele  câștigătorilor  și  premiile  acordate vor  fi  afișate pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/ și pagina de Facebook a Partenerului: https://www.facebook.com/auchan.ro/. Acestea vor fi anunțate zilnic, respectiv  în ziua de 4 octombrie 2019.

 

8.2. De asemenea, participanții câștigători vor fi contactați prin mail sau mesaj privat pe Facebook în maximum 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor.

 

8.3. Conform art. 42 alin. (2) din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, regulamentul de participare trebuie să cuprindă obligația organizatorului de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate.

 

 

SECȚIUNEA 9. NOTIFICAREA ȘI PREDAREA PREMIULUI

9.1. Câștigătorii trebuie să semneze un contract de premiere în triplu exemplar.

 

9.2. Câștigătorii vor preda două exemplare semnate, unul pentru Organizator și unul pentru Partener.

 

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul Concursului, precum și eventualele sale acte adiționale sunt disponibile în mod gratuit pe site-ul Organizatorului www.produse-moldovenesti.ro, în secțiunea „EVENIMENTE”.

 

10.2. Participarea la Concurs implică acceptarea irevocabilă și necondiționată a prevederilor Regulamentului și obligativitatea respectării acestora.

 

10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile Regulamentului în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare numai după publicarea online. Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România.

 

10.4. În cazul nerespectării Regulamentului de către oricare dintre câștigători, respectiv a condițiilor privind desfășurarea Concursului, premiile câștigate nu se vor acorda.

 

 

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente române din municipiul Bihor. Legea aplicabilă este legea română.

 

11.2. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Concursului ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.

 

 

SECȚIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI

12.1. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorului.

 

 

SECȚIUNEA 13. TAXE ȘI IMPOZITE

13.1. Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare din partea Participanților.

 

13.2. Participanții iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4)

din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor care au o valoare de peste

600 lei sunt impozabile. În acest sens, Organizatorul se obligă:

 1. să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata și depunerea declarațiilor fiscale corespunzătoare);
 2. să achite pentru câștigători, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câștigătoare prin acordarea premiilor.

 

13.3. Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorități aferente premiilor, dacă este cazul.