Regulament Concurs

 

REGULAMENTUL Campaniei FERICIREA ARE GUST 

 

7 SEPTEMBRIE 2021

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
  • Organizatorul Campaniei „Fericirea are gust” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este –Produse Moldovenești S.R.L., cu sediul social în jud. Bihor, loc. Alesd, str. Castanilor, nr. 2, cod de identificare fiscală 18614119, inregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J05/902/2006, e-mail: [email protected], legal reprezentat prin Daniel Lang, in calitate de Administrator,denumit în continuare „Organizatorul”.
  • Decizia de derulare a acestui Concurs conform regulilor din prezentul Regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), prin întocmirea unui act adițional.
  • Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.
 2. DURATA CAMPANIEI ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE
  • Campania este organizata si se va desfășura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial în perioada 22 SEPTEMBRIE – 5 OCTOMBRIE 2021 (denumita mai departe „Perioada Campaniei”), și poate fi accesată de pe site-ul oficial al Organizatorului https://produse-moldovenesti.ro. În situația în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească Perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoștință publică, pe pagina de Facebook Produse Moldovenesti și pe pagina web a Organizatorului.
  • Informații privind desfășurarea, înscrierea, noutăți și alte detalii privind înscrierea în Campanie și extragerile pentru Tombola vor fi actualizate pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro/ și pe site-ul oficial al acestuia https://produse-moldovenesti.ro
  • Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut, administrat sau asociat cu platforma de socializare Facebook.
  • Campania se va desfășura în mediul online și presupune înscrierea Participantilor la campanie și extragerea premiilor la Tombolă. Campania începe în data de 22 septembrie 2021 și se termină în data de 05 octombrie 2021, toate bonurile de achiziție din această perioadă sunt considerate valide dacă îndeplinesc cumulativ toate specificațiile din acest Regulament. Procesul de înscriere în campanie începe în data de 22 septembrie 2021, data limită de înscriere a bonurilor în concurs este 5 octombrie 2021, ora 23:59. Participanții care își vor înregistra bonurile după această dată /oră nu vor putea fi luați în considerare în procesul de extragere pentru acordarea premiilor.
  • Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială și cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare.
 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
  • Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul sau resedinta în Republica Moldova sau România, care au implinit 18 ani cel tarziu pe data de 21 septembrie 2021 si care respectă condițiile prezentului Regulament, urmand totodata indicațiile stipulate în acesta pentru a-și valida participarea. În cadrul Campaniei nu pot participa angajați ai Organizatorului, ai Partenerului și a companiilor responsabile pentru implementare acestei campanii în mediul online implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea în Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.
  • Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest concurs a persoanelor care încearcă să fraudeze.
  • Participarea la acest concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
  • Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru Participanții care nu îndeplinesc condițiile de participare la campanie menționate în prezentul Regulament și/sau care au accesat pagina de Facebook aferentă Campaniei înainte și/sau după încheierea Perioadei Campaniei.
  • Dreptul de participare aparține în exclusivitate Participantului care îndeplinește condițiile impuse de prezentul Regulament. Numărul de șanse acumulate în cadrul Campaniei sunt atribuite direct numărului de bonuri înregistrate în Campanie care vor fi incluse în extragerea la Tombolă.
  • Pentru Înscrierea în Campanie participanții trebuie:
 4. Să achiziționeze minim un produs al cramei Château Vartely din oricare din gamele: Taraboste, Individo, IGP, Inspiro, inclusiv vinuri licoroase, divinuri și distilate, achiziție cu o valoare de minim 49 LEI din hypermarketuri Auchan, My Auchan indiferent de localitate și bonurile de vânzare online ale partenerului Auchan;
 5. Să se înscrie în Campanie pe pagina web a Organizatorului dedicată acestei campanii, prin oferirea următoarelor informații:
 • Nume și prenume;
 • Numărul de telefon, adresa de email;
 • Numărul bonului fiscal sau a facturii privind achiziționarea produselor Château Vartely;
 • Fotografia bonului fiscal sau a facturii;
 • Adresa de livrare a premiilor.
  • Fiecare bon fiscal/ factură înscris/a în Campanie trebuie să conțină produse Château Vartely de minim 49 lei pentru a fi validat la extragere.
  • Se consideră eligibile bonurile fiscale/facturile din toate punctele de vânzare, offline ale partenerului Auchan Romania SA: hypermarketuri Auchan, My Auchan, indiferent de localitate, precum și bonurile de vânzare online ale partenerului Auchan.
  • Pentru a crește șansele de câștig fiecare Participant poate să înscrie în campanie mai multe bonuri care respecta toate conditiile prevazute la art. 3.6. lit. a). Bonul fiscal/factura poate fi înregistrat o singură dată, pe toată durata Campaniei. Fiecare participant poate fi deținătorul a mai multor premii cumulate în cadrul extragerilor la Tombolă în două situații:
 1. înscrierea mai multor bonuri fiscale/facturi valide;
 2. extragerea aceluiași bon fiscal/factură în următoarele extrageri: extragere săptămânală și extragerea finală.
  • Validarea înscrierii în Campanie se realizeză după stabilirea autenticității bonului, a înscrierii unice a bonului fiscal / facturii ca și achiziție unitară pentru o singură personă fizică.
  • Înregistrarea în campanie, după validarea și confirmarea înscrierii de către organizatori, garantează participarea la Tombolă, la extragerile: săptămânală și finală după validarea înscrierii și  confirmă faptul că Participantul a luat cunoştinţă, a înţeles pe deplin şi este de acord cu toate prevederile prezentului Regulament.
  • Câștigător al prezentei Campanii poate deveni doar Participantul care a înscris corect datele solicitate în Campanie și a fost extras ca și câștigător la Tombolă, a acționat în conformitate cu prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica Participantul în cazul în care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă sau de nerespectare a tuturor condițiilor prevăzute de prezentul Regulament.
 3. PREMIILE ȘI ACORDAREA PREMIILOR
  • Premiile oferite în cadrul acestei campanii sunt urmatoarele:
 4. Premiul Mare – UN WEEKEND LA CHÂTEAU VARTELY cu o valoare totala de 5080 lei cu TVA inclus,care include:

Activitățile incluse se calculează și decontează în suma specificată în tabel. Câștigătorul acceptă că transportul este decontat în cuantumul sumei din tabel, diferențele fiind suportate de către câștigător și nu intră în sarcina Organizatorului să le deconteze.

Weekend pentru 2 persoane la Château Vartely
Decontat conform prețurilor de mai jos:
Ora Servicii Pret per unitate Cantitatea persoane Total
Transport Airport-Orhei-Airport 175 lei 2 2 350 lei
Transport București-Chișinău -București 950 lei 1 2 1900 lei
Tur vinicol Taraboste 145 lei 1 2 290 lei
Cazare 1cameră dublă/1 noapte 390 lei 2 2 780 lei
Prânz 70 lei 2 2 140 lei
Cină 100 lei 2 2 200 lei
Excursie Arta rustică, mănăstire, muzee, ghid, transport 710 lei 1 2 1420 lei
Total                                                                                                         5080 lei

 

 

 1. 6 Premii săptămânale constand intr-un set Individo care cuprinde 2 sticle de vin Individo și 2 pahare de vin personalizate cu logo-ul Vartely
  • Premiile din campanie se cumulează cu alte premii din campaniile active din aceeași perioadă.
  • Premiile sunt atribuite in conformitate cu mecanismul descris în Regulament și vor fi transmise numai Castigatorilor validați în conformitate cu prevederile acestui Regulament.
  • Premiile acordate în cadrul acestei Campanii trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar Organizatorul poate dispune de acestea dupa cum consideră, inclusiv poate să nu le atribuie.
 2. EXTRAGEREA PREMIILOR
  • Extragerile vor fi efectuate la sediul companiei Produse Moldovenești jud. Bihor, loc. Alesd, str. Caștanilor, nr. 2 prin intermediul website-ului https://www.random.org, conform Tabelului:
Lista premii Extrageri Premii Valoarea premiilor Extragerea premiilor
LEI Data extragerii Nr. premii
1 x Premiul MareUN WEEKEND LA CHÂTEAU VARTELY cu o valoare totala de 5.080 lei cu TVA inclus

Transport Airport-Orhei-Airport

Transport București-Chișinău -București

Tur vinicol Taraboste

Cazare 1cameră dublă/1 noapte

Prânz

Cină

Excursie Arta rustică, mănăstire, muzee, ghid, transport

1  1 5.080  lei 08.10.2021 1
  6 x Premii Saptamanale – Set Individo (2    sticle + 2 pahare) 2 6 720 lei 29.09.2021

07.10.2021

3

3

Total 7 5.800 lei 7

 

 • În cadrul Campaniei, vor fi organizate următoarele tipuri de extrageri:
 • 2 extrageri săptămânale, realizate la începutul fiecărei săptămâni, în ziua de luni pâna la ora 20.00, pentru săptămâna anterioară, în care se vor extrage 3 premii săptămânale, rezultând 6 premii în total
 • extragerea finală va avea loc în data de 10.2021, la sfârșitul perioadei Campaniei pentru oferirea Premiului Mare, vor participa toate bonurile înscrise în campanie, inclusiv cele declarate castigatoare in cadrul extragerilor saptamanale;
 • Extragerile se vor efectua în perioada 22 septembrie-8 octombrie și vor fi oferite 7 de premii.
  • La sfârșitul fiecăriei perioadei predefinite, Organizatorul va face o validarea a bonurilor fiscale/ facturi și conturi înregistrate în Campanie pentru perioade definite, totalizarea șanselor acumulate de către participanți în cadrul perioadei respective și va selecta câștigătorul cu asistența unui software special pus la dispoziție de către webiste-ul https://www.random.org.
  • Pentru extragerea premiilor săptămânale și a premiului Mare, adiţional listei câştigătorilor, vor fi întocmite liste de rezervă. Acestea vor conţine câte 3 (trei) participanți pentru fiecare premiu oferit.
  • În cazul în care câştigătorul nu va fi eligibil și nu va corespunde criteriilor și condițiilor menționate în prezentul Regulament, premiul va fi acordat persoanei din lista de rezervă, în ordine crescătoare. În cazul acordării premiilor către rezerve, Organizatorul are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a contacta noul câștigător și pentru a publica lista actualizată a acestora.
  • Numele câștigătorilor  și  premiile  acordate vor  fi  afișate pe pagina de Facebook a Organizatorului: https://www.facebook.com/ProduseMoldovenesti.ro, precum și pe site-ul Organizatorului https://produse-moldovenesti.ro. Actualizarea listelor de câștigători vor fi făcute începand cu 29.09.2021.
  • Câștigătorii Premiilor Săptămânale și Premiului Mare vor fi contactați în timp de 5 zile după extragere. Câștigătorii vor primi informații referitoare la premiul câștigat și procedura de intrare în posesia premiului. În cazul în care câştigătorul nu va fi găsit sau va refuza premiul, premiul va fi acordat persoanei din lista de rezervă, în ordine crescătoare.
  • Premiile Săptămânale și Premiul Mare vor fi înmânate, la prezentarea cartii de identitate și a bonului fiscal/facturii în original care atestă procurarea produselor Château Vartely în sumă de minim 49 RON, efectuate în perioada desfăsurării Campaniei și care sunt conforme cu cele încărcate în format jpg pe site-ul Organizatorului în cadrul secțiunii înscriere în concurs.
  • Premiile săptamânale vor fi livrate prin poștă la adresa indicată de participant în formularul de înregistrare în Campanie.
  • Premiul Mare se va înmâna sub forma unui voucher cu un cod unic valid, voucher care va fi livrat prin poștă electonică, la adresa indicată de participant în formularul de înregistrare în Campanie.
  • Câștigătorii Premiilor Săptămânale și a Premiului Mare vor fi rugați să furnizeze datele complete pentru a putea fi întocmite toate documentele necesare pentru acordarea premiilor. Câștigătorii vor trebui să semneze un act de premiere în dublu exemplar, unul pentru Organizator, iar unul va rămane în posesia sa.
  • În măsura în care, din motive neimputabile Organizatorului, nu este posibilă acordarea tuturor premiilor alocate Campaniei, acestea vor rămâne în proprietatea Organizatorului.
  • În cadrul Campaniei, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani și/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terț

 

 • Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

 

 1. TAXE ȘI IMPOZITE
  • Participarea în cadrul Campaniei nu implică niciun fel de costuri suplimentare din partea Participanților.
  • Participanții iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile din Codul fiscal, veniturile obținute de câștigătorii premiilor sunt impozabile. În acest sens, Organizatorul se obligă:
 • să îndeplinească formalitățile privind plata și declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata și depunerea declarațiilor fiscale corespunzătoare);
 • să achite pentru câștigători, în termenul prevăzut de legislația fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câștigătoare prin acordarea premiilor.
  • Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorități aferente premiilor, dacă este cazul.
  • Organizatorul va calcula, plăti și declara impozitul pe premii, datorat la acordarea premiilor, și pentru care există obligativitatea de reținere, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în măsura în care premiul acordat unui singur câştigător depășește plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind neimpozabil (600 de lei). Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de alta natură, în legătura cu premiile, revin în exclusivitate câştigătorului.
  • În conformitate cu legislația financiar – fiscală, fiecărui câștigător al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care acceptă premiul și căruia i se înmânează acest premiu i se va solicita în mod obligatoriu și numarul CNP-ului său, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislației financiar -fiscale.
 1. ÎNCETAREA CAMPANIEI
  • Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Campania.
 2. LITIGII
  • Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. Toate reclamaţiile ce ţin de Campania respectivă trebuie expediate către Organizator în scris, la sediul acestuia, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data când s-a produs evenimentul reclamat.
  • Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncționalități în derularea Campaniei ca urmare a acțiunilor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea.
  • Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.
  • In cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
 3. ALTE CLAUZE
  • Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor participanților.
  • Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară.

 

Prezentul regulament a fost întocmit de Organizator și semnat astăzi, **.09.2021.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „FERICIREA ARE GUST”

Perioada Concursului: 22 SEPTEMBRIE – 5 OCTOMBRIE 2021

(“Campania”)

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

 1. Date privind operatorul datelor cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

Produse Moldovenești S.R.L., cu sediul social în jud. Bihor, loc. Alesd, str. Castanilor, nr. 2, cod de identificare fiscala 18614119, inregistrata la Registrul Comerțului  sub nr. J05/902/2006, e-mail: [email protected], legal reprezentat prin […], in calitate de […], (denumita in continuare “Operatorul”);

De asemenea, Operatorul poate tranfera datele dumneavoastra personale, atunci cand legislatia nationala o impune, in vederea îndeplinirii scopurilor enumerate mai sus, de catre Operator doar următorilor destinatari: instanțele de judecată, organe de urmărire penală si alte instituţii și autorități abilitate de lege să solicite aceste informaţii/imagini, avocati si notari si alti consultanți pe care-i putem contracta pentru reprezentarea intereselor noastre legitime, precum si companii si brokeri de asigurari. Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: [email protected],

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru Participanti:

(i)              Nume;

(ii)             Prenume;

(iii)            Data nasterii;

(iv)            Adresa de e-mail;

(v)         Adresa de livrare.

In plus, Castigatorilor li se va solicita si CNP (pentru indeplinirea obligatiilor fiscale de catre Organizator);

 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i)              organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)             desemnarii si validarii Castigatorilor;

(iii)            atribuirii si livrarii premiilor si

(iv)            indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor la Concurs vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a Castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, asa cum este prevazut in Nota de Informare a Operatorului […]

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului Participantului si/ sau al interesului legitim al Organizatorului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale Participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu Participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 1. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i)              dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)             dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)            dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)            dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)             dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)            dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii)           dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)         dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa […], sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail [email protected],

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand Participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau pe pagina de Facebook a Operatorului, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul concursului, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, Participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.